UNESCO-samlingerne

Moesgaard Museum inviterer til opdagelsesrejse i verdens mangfoldighed.

UNESCO-samlingerne er kasser fyldt af spændende genstande fra steder i vores verden. Med UNESCO-samlingerne kan skoleklasser i Danmark få indblik i liv og vilkår over hele kloden, og se hvor ens og hvor forskellige vi er.

UNESCO-holdet på Moesgaard Museum vil gerne invitere til at lege med på og udforske forskellige temaer, der alle sammen er aktuelle for hele verden. Vi vil se på dem gennem andre øjne, gennem mennesker i andre kulturer og lande, og på den måde kan vi måske opdage nye vinkler på vores egne liv.

UNESCO er De Forenede Nationers (FN) uddannelses, videnskabelige og kulturelle organisation. Den bidrager til fred og sikkerhed ved at fremme internationalt samarbejde. UNESCO fremmer videndeling og en fri strøm af idéer, der forøger fælles forståelse og mere viden om vores alles liv. UNESCOs programmer bidrager til opnåelsen af FN’s 17 Verdensmål.

Samlingerne kan lånes til brug i undervisningen på skoler i hele landet.

Ved at låne samlingerne får I verden ind i undervisningen og får museet ud på skolen - og I må røre ved og prøve museets genstande!