Gud store hus

Kort før år 1200 blev en ny domkirke af teglsten opført midt i datidens Aarhus. Domkirken havde allerede en forgænger, der lå uden for byen, dér hvor Vor Frue kirke ligger i dag. Men nu var tiden inde til at bygge en prægtig kirke inden for byens volde.

 

Økonomien blev hjulpet godt på vej af den foretagsomme biskop Peder Vognsen, der skænkede store donationer til byggeriet og gav aflad til alle, der ydede gavmilde bidrag til byggeriet.

Domkirken bærer præg af mange århundreders ombygninger, men en række restaureringer har omtrent genskabt den skikkelse, som de senmiddelalderlige biskopper gav den.

 

Find vej til seværdighederne på kulturruten Guder og Gåder!