På feltarbejde i Sibirien

Miniudstilling om etnografernes arbejde

Blandt tjukterne i Sibirien er den første miniudstilling i en ny udstillingsserie "Med etnografen på feltarbejde" om feltarbejdet bag Moesgaard Museums etnografiske udstillinger.

 

Hjørnestenen i etnografiens forskning er feltarbejdet, hvor forskeren langvarigt bosætter sig blandt de mennesker, de ønsker at forstå. Det er helt centralt at opnå gode relationer med dem, for bryder de sig ikke om én, har de ikke lyst til at dele tanker og følelser om deres liv, og i særdeleshed ikke omkring tunge emner som død, tab og sorg.

Miniudstillingen "Blandt tjukterne i Sibirien" handler om etnograf Jeanette Lykkegårds feltarbejde blandt nomadefolket tjukterne i Sibirien.

Jeanette Lykkegård har undersøgt de dødes og deres efterladtes liv blandt tjuktjerne i det nordøstlige Sibirien og her var det netop de nære relationer, der opstod mellem hende og de lokale, som gav hende adgang til helt nye opdagelser i forståelsen af deres forhold til døden.

Det er også Jeanettes adoption ind i en lokal familie og hendes engagement i nomadelivet, vi kan takke for, at vi som et af de få museer i verden har to såkaldte ’gihr-gihr’ figurer i vores samling. Der er tale om helt unikke figurer, der forbinder de levende og de døde, og som i sig selv har en slags liv, der kan mistes. Således lever de tjuktjiske forfædre lidt videre her på museet.

Gihr-Gihr skal bespises med fedt to gange årligt, hvor vi inviterer publikum til at overvære bespisningen. Det foregår som regel i vinterferien i februar.