Mød mennesket - en intro

Udstillingerne på Moesgaard har mennesket i centrum. Uanset om du går på opdagelse i særudstillingerne, i den etnografiske udstilling eller besøger vores permanente oldtidsudstillinger, er vores ambition, at du altid skal opleve at komme tæt på de mennesker, udstillingen handler om. Hvem har haft de udstillede genstande i hånden, og hvordan lever de eller har levet?

Foyeren - det første udstillingsrum

Det første udstillingsrum, du møder på museet, er foyeren med den centrale trappe. Trappen fører op eller ned til museets udstillinger, der fordeler sig på flere niveauer. Her kan man aftale at mødes eller sidde og hvile sig og reflektere. Trappen er opdelt i to sektioner - evolutionstrappen nederst og oprindelsestrappen øverst.

Gå i dybden med fortiden
Evolutionstrappen fører ned til museets oldtidsudstillinger, der omfatter udstillinger om stenalderen, bronzealderen, jernalderen, vikingetiden og middelalderen.

Under trappen ligger desuden museets udstillingslaboratorium, hvor du kan opleve mindre, skiftende udstillinger, som primært laves af forskere og studerende fra Aarhus Universitet. 

Evolutionstrappen - mød familien

På trappen kan du møde hele din familie. Altså de menneskearter vi nulevende mennesker – Homo sapiens - er efterkommere af.

På trappen står syv menneskearter og holder øje med din færden. Vi har i samarbejde med Center for Biokulturel Historie på Aarhus Universitet og de verdensberømte Kennis brødre fra Holland fået skabt en helt unik samling på syv rekonstruerede homininer – menneskearter.

Fra 3,2 mio. år gamle Lucy fundet i Etiopien til Koelbjergmanden fra stenalderen – det ældste skelet fundet i Danmark. De syv livagtige figurer er anatomisk korrekte rekonstruktioner af vores forfædre. De er lavet af Kennis brødrene ud fra den seneste forskning i de knoglefund, som er gjort gennem tiden rundt omkring i verden. 

Kig dine forfædre i øjnene, mens du bevæger dig ned af trappen. For foden af trappen træder du ind i oldtids-udstillingerne, hvor du kan gå på opdagelse i stenalderen, bronzealderen, jernalderen, vikingetiden og middelalderen.

Oprindelsestrappen - trappen til verden

Går du op ad trappen i foyeren, kommer du til museets etnografiske udstillingsområde. Her kan du fundere over spørgsmålet: Hvor kommer vi fra, og hvor er vi på vej hen?

Og få kulturelle perspektiver på menneskets oprindelse i mødet med tre figurer. Alle tre figurer på trappen har vi skabt ud fra nulevende mennesker fra meget forskellige kulturer og samfund:

Paul Gurrumuruwuy, der er aboriginer fra Yolngu folket i Australien, Galina Ainatgual, der er tjukter fra det nordlige Kamchatka i Sibirien og Stephen Hawking, der var internationalt kendt fysikprofessor fra England. De tre personer præsenterer på trappen hver deres perspektiv på, hvor vi som mennesker kommer fra, og hvor vi er på vej hen.

Perspektiver, der naturligt leder videre til museets etnografiske udstilling. For etnografi handler om mennesker, kultur og samfund i hele verden. Ved at møde forskellige perspektiver fra forskellige kulturer kan vi komme til at se verden i nye sammenhænge, både andres verden og vores egen.

I forbindelse med alle udstillinger er der et pauserum med behagelige møbler og udsigt til den skønne natur omkring museet. Her kan man sætte sig og tage en pause og lade indtrykkene fra udstillingerne synke ind. Det er også muligt at få opladet sin mobiltelefon i pauserummene.